บริการรับลงโฆษณา โดยทีมงานมืออาชีพ

Online Media Planning & Buying Service By Maxideastudio

Online Media Planning & Buying Service By Maxideastudio

รายละเอียดในการให้บริการ

ดูแลเรื่องการซื้อโฆษณาบนช่องทางออนไลน์แบบ Full Service เพื่อสร้างผลลัพธ์สูงสุดจากการทำโฆษณา โดยทีมงานมืออาชีพด้านการทำ Performance Marketing ที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 8 ปี
 
 • ช่วยวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็งในการทำโฆษณาของธุรกิจ
 • ช่วยวางแผน และ กำหนดกลยุทธ์ในการทำโฆษณาออนไลน์ให้เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจ
 • ออกแบบสื่อโฆษณา และ แคมเปญการตลาด ที่ช่วยเพิ่มผลลัพธ์ในเชิงยอดขาย
 • ดูแลเรื่องการซื้อโฆษณาบน Google, Facebook , Instagram , Line และอื่นๆ
 • ปรับปรุงผลลัพธ์ในการทำโฆษณาให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เพื่อสร้าง ROI สูงสุดจากการทำโฆษณา

การันตีผลลัพธ์เชิงยอดขาย (ตามเป้าหมายที่ได้ตกลงกันทั้ง2ฝ่าย)*

บริการดูแลเรื่องการซื้อโฆษณาบนช่องทางออนไลน์แบบ Full Service เพื่อสร้างผลลัพธ์สูงสุดจากการทำโฆษณา โดยทีมงานมืออาชีพด้านการทำ Performance Marketing ที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 8 ปี
 
 • ช่วยวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็งในการทำโฆษณาของธุรกิจ
 • ช่วยวางแผน และ กำหนดกลยุทธ์ในการทำโฆษณาออนไลน์ให้เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจ
 • ออกแบบสื่อโฆษณา และ แคมเปญการตลาด ที่ช่วยเพิ่มผลลัพธ์ในเชิงยอดขาย
 • ดูแลเรื่องการซื้อโฆษณาบน Google, Facebook , Instagram , Line และอื่นๆ
 • ปรับปรุงผลลัพธ์ในการทำโฆษณาให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เพื่อสร้าง ROI สูงสุดจากการทำโฆษณา
 • การันตีผลลัพธ์เป็นยอดขาย (ตามเป้าหมายที่ได้ตกลงกันทั้ง2ฝ่าย)*
 

ลงทะเบียนเพื่อขอรับคำปรึกษาฟรี

ลงทะเบียนขอรับคำปรึกษาฟรี

** กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน **

** กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน **