Ocean Strategy ธุรกิจของคุณอยู่น่านน้ำไหนท้องตลาด?

 เพราะในปัจจุบันนั้นมีการแข่งขันทางการตลาดสูงขึ้น เพราะความต้องการของลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายมีความหลากหลายขึ้น ซึ่งเป็นหน้าที่ของนักการตลาดที่หากต้องการให้ธุรกิจของตัวเองประสบความสำเร็จ ก็จะต้องรู้ว่าตอนนี้คุณกำลังอยู่ในตลาดไหน เพื่อจะได้นำไปปรับใช้ได้ โดยวันนี้เราจะมาพูดถึง “Ocean Strategy” หรือ “กลุยุทธ์ธุรกิจน่านน้ำ”…