Custom Audience เก็บข้อมูลย้อนหลังกี่วันดี?
in

Custom Audience เก็บข้อมูลย้อนหลังกี่วันดี?

เป็นที่รู้กันดีว่า เราสามารถเก็บข้อมูลของธุรกิจมาสร้างเป็น Custom Audience เอาไว้สำหรับยิงโฆษณาซ้ำกลับไปหากลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นได้ (re-targeting) เช่น ข้อมูลคนที่เคยดูวิดีโอของเรา คนที่เคยเข้าเว็บไซต์ คนที่เคยมีส่วนร่วมกับเพจ…