Course : Facebook Ads 0-100 "Private Class"

รับสอนลงโฆษณา Facebook แบบ Private Class
(สำหรับบุคคล และ องค์กร)

สำหรับเจ้าของธุรกิจที่ต้องการพัฒนาความสามารถในการใช้โฆษณาเฟสบุคเพื่อเพิ่มยอดขาย หรือ สร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง
“แต่ติดปัญหาเรื่องเวลา หรือ ต้องการความเป็นส่วนตัวในการเรียน”

นี่คือคลาสสอนการลงโฆษณา Facebook Ads ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์เรื่องเหล่านี้โดยเฉพาะ

เพราะนี่คือการสอนแบบ Private Class ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ และ วางแผนในการทำโฆษณาของธุรกิจตัวเองจริงๆ

Preview

จุดประสงค์ของคอร์ส

รูปแบบการสอน

รายละเอียดบทเรียนทั้งหมดที่สอน

ระยะเวลาการเรียน : 1วันเต็ม (10ชั่วโมง)

คอร์สเรียนอื่นๆ ที่แนะนำ