โฆษณาของคุณถึงจุด “อิ่มตัว” แล้วหรือยัง?
in

โฆษณาของคุณถึงจุด “อิ่มตัว” แล้วหรือยัง?

หากโฆษณาที่รันมาอยู่ดีๆ เริ่มไม่ค่อยดีเหมือนเก่าสาเหตุหนึ่งอาจเกิดจากการที่โฆษณาของคุณเริ่มถึงจุดอิ่มตัวแล้วก็ได้ครับแล้วจุดอิ่มตัวคืออะไร?คือ อาการที่กลุ่มเป้าหมายเห็นโฆษณาของคุณหลายครั้งเกินไป จนผู้รับชมโฆษณาเค้าเริ่มไม่มีการตอบสนองใดๆ กับโฆษณาอีกต่อไป หรือเรียกง่ายๆ ว่าเค้าเริ่มเอียนกับโฆษณาของเราแล้วนั่นเองจริงอยู่ที่การเห็นโฆษณาหลายครั้งจะช่วยสร้างการรับรู้และจดจำ แต่อะไรที่มากไปก็ย่อมไม่ดีครับ เพราะบางครั้งนอกจากเค้าจะไม่สนใจโฆษณาของเราแล้ว อาจจะถึงขั้นมีผลตอบรับในทางลบกับโฆษณาของเราเลยก็เป็นได้แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าโฆษณาของเราเริ่มอิ่มตัวแล้ว?1.…

Facebook เตรียมปรับปรุงเกณฑ์ชี้วัดในการทำโฆษณาหลายรายการ "เริ่มใช้จริง 30 เมษายนนี้”
in

Facebook เตรียมปรับปรุงเกณฑ์ชี้วัดในการทำโฆษณาหลายรายการ "เริ่มใช้จริง 30 เมษายนนี้”

การพัฒนาย่อมมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง และ Facebook ก็เป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งล่าสุด Facebook ได้ประกาศปรับเกณฑ์ชี้วัด (Metrics) ของโฆษณา ซึ่งประกอบไปด้วย…